Met ingang van 1 februari 2015 is in Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug een MTB-vignet ingevoerd.
De inkomsten die met het vignet worden gegenereerd komen ten goede aan het
onderhoud, beheer en uitbreiding van het mountainbike routenetwerk in het Nationaal Park.

Sinds 2014 is er op de Utrechtse Heuvelrug veel werk verzet door vrijwilligers en professionele routebouwers.
De nieuwe routes in Zeist, Rhenen en Kwintelooijen zijn daarvan het resultaat.
Aan verdere uitbreiding van het netwerk wordt hard gewerkt maar daarvoor is nog aanvullende financiering nodig.
Het grotendeels wegvallen van bijdragen vanuit het Rijk voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van recreatieve routestructuren zijn aanleiding geweest tot het vragen van een gebruikersbijdrage in de vorm van een vignet.

Wij hebben het vignet ruim op voorraad, een vignet kost slechts € 7,50.